Pályázatok

Kezdőoldal - Pályázatok

PályázatokKedvezményezett neve: Rozifa Kft.
A szerződött támogatás összege: 5 570 200 Ft
Képzések elnevezése és célja: Személyi kompetenciafejlesztés (32 óra) - A képzés célja, hogy a résztvevők fejlesszék azon képességeiket, melyek hozzájárulnak önmaguk fejlődéséhez.
Stresszkezelés (32 óra) - A képzés célja, hogy a résztvevők megismerjék a munka során előforduló stresszhelyzetek kezelésének módjait, felismerjék a jeleit és megelőzzék a kiégési szindrómát. Ismerjenek meg hatékony eszközöket a munkatársak közötti konfliktusok feloldására, a munkatársak és ügyfelek közötti higgadt kommunikáció elősegítésére stresszes helyzetekben.
Informatikai kompetenciafejlesztés (36 óra) - A képzés célja a digitális kulcskompetencia átfogó fejlesztése.

A képzések részletes bemutatása:
Személyi kompetenciafejlesztés (32 óra) - A képzés 2 tananyagegységet tartalmazott.
Ön- és társismeret: A modul során a résztvevő megismerkedik az önismeret fogalmával, szintjeivel, szükségességével, a Johari ablakkal, és az önismereti kerékkel. A személyiségjellemzők megismerése után a hallgató képes mások és saját viselkedésének tárgyilagos értelmezésére. A személyiség térképek kialakításával könnyebben értelmezi az emberek egymásra adott reakcióit: vérmérséklet, érzelmek kialakulásának gyorsasága, erőssége, tartóssága
A társas kommunikáció alapjai: A modul célja, hogy a résztvevő megismerkedjen a kommunikáció elméletekkel, a verbális és non-verbális kommunikáció eszközeivel, az empátia, meggyőzés, társas befolyásolás használatával, hasznosságával.

Stresszkezelés (32 óra) - A képzés 3 tananyagegységet tartalmazott.
A stresszkezelés elméleti háttere: A tananyagegység célja a stressz és konfliktuskezelés elméleti hátteréhez kapcsolódó ismeretek elsajátítása
Stresszkezelés eszközeinek alkalmazása: A tananyagegység célja a stressz-, és konfliktuskezelés eszközeinek alkalmazásához kapcsolódó ismeretek elsajátítása
Ismeretbővítés: stresszkezelési háttérismeret: A tananyagegység célja a képzés során elsajátított ismeretek további bővítése.

Informatikai kompetenciafejlesztés (36 óra) - A képzés 1 tananyagegységet tartalmazott.
Informatikai kompetenciafejlesztés: A képzés célja a digitális kulcskompetencia átfogó fejlesztése.

A képzések megvalósítási időtartama:
Személyi kompetenciafejlesztés (32 óra) – 2023.07.03- 2023.07.16.
Stresszkezelés (32 óra) - 2023.07.17. - 2023.07.31.
Informatikai kompetenciafejlesztés (36 óra) - 2023.08.01- 2023.08.18.

 

 A projekt azonosító száma: GINOP_PLUSZ-1.3.1-21-2022-00077
A kedvezményezett neve: ROZIFA Kft.
A projekt azonosító száma: GINOP_PLUSZ-1.3.1-21-2022-00077
A fejlesztés tárgya, célja: Megújuló energiarendszerre épülő, energiahatékony fa raklap újrahasznosító rendszer
A szerződött támogatás összege: 127 322 286 Ft
A projekt tartalmának részletes bemutatása: Társaságunk 127 322 286 Ft támogatást nyert „GINOP Plusz-1.3.1-21 - „Zöld Nemzeti Bajnokok” – A zöldgazdaság területén működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztésének támogatása” c. pályázati kiíráson.

A fejlesztés célja egy olyan energia-hatékonyan, megújuló energiaforrással működő technológiafejlesztés megvalósítása volt, melynek kivitelezésével egyrészt a saját gyártási folyamataink során keletkezett selejt raklapok faanyagát, másrészt más cégek leselejtezett raklapjainak fa anyagát tudjuk felhasználni új raklapok gyártására, mely nem csak költséghatékonyabb, de egyben környezeti szempontból is kedvezőbb gyártási lehetőségeket teremt. Az újrahasznosítás a következő formában történik meg: a használt raklapokat elemekre bontjuk, és a még megfelelő minőségű faanyagot (deszka és tönk (térköz) elemeket) raklapok gyártására használjuk fel. A rendszer kialakításához technológiai fejlesztést eredményező új eszköz beszerzését valósítottuk meg piliscsabai telephelyünkön Mühlböck 1306 PRO szárító rendszer üzembe helyezésével, valamint a szárító kamra működéséhez szükséges gépészeti és automatizálási munkák elvégzésével.

Az energia-ellátás támogatására egy 245,59 kWp névleges teljesítményű napelemes rendszer került kiépítésre.

A projekt tényleges befejezési dátuma: 2023.11.29.

Projekt azonosító: VEKOP-1.2.6-20-2020-00032
Projekt címe:
„Eszközbeszerzés megvalósítása a ROZIFA Kft.-nél”
Projekt összköltség: 41 635 706,- Ft
Támogatási összeg: 27 500 000,- Ft
Támogatás intenzitás: 66,049078 %
Megvalósítási helyszín: 2081 Piliscsaba, Kálvária utca 50-52.
Projekt összefoglalása: A projekt megvalósítását 2020.09.24-én megkezdve a KP 900 hosszleszabó körfűrésszel kezdtük meg. A beruházás elindítását követően 2021 tavaszán beszerzésre és beüzemelésre került az eszköz, mely kifejezetten raklap elemeinek, tuskóinak valamint csomagoló anyag elemeinek pontos méretre vágására szolgál. Az új géppel a jobb kihozatal mellett hatékonyabb és biztonságosabb munkát eredményez a berendezés széles és gyors méretváltoztatási lehetőségekkel. A termelés irányítás egyik fontos pillére a megfelelő IT infrastruktúra biztosítása, ezért kellett a tervezett hardvereket módosítanunk. A módosítást követően kerültek beszerzésre az alábbi hardverek: 1 db DELL Latitude 3510 15.6"; 1 db HP lézer MFP Laserjet Pro 400; SYNOLOGY NAS 2 fiókos DS220; és 4 db HP ProDesk 400 G7 MT Core. A hardverek beszerzésével sikerült 2021.05.18-án sikeresen befejezni a projektünket, mellyel a projektben vállalt 90%-os megtartást is sikeresen teljesítettük.

A támogatási szerződés száma: PM_KKVESZKOZ_2018_B/14


A támogató neve:
Pénzügyminisztérium
A kedvezményezett neve: ROZIFA Fafeldolgozó és Kereskedelmi Kft.
A projekt címe: Nagy értékű termelő eszközök vásárlása a ROZIFA Fafeldolgozó és Kereskedelmi Kft-nél
A támogatás összege: 176 650 513 Ft
A projekt tartalmának bemutatása:
Fejlesztésünk során az alábbi eszközök kerültek beszerzésre:
- CMS LÁBSZÖGELŐ SOR – SKYTT-1500 RAKATOLÓVAL
- CMS TUSKÓVÁGÓ GÉP GYORSVÁGÓ
- CMS AG-1200 préselt tuskók adagoló a létező szögelősorhoz + AL3 (2 db) + PT-150 (2020-as modell)
- KAESER kompresszorállomás ASD 50 T
- KAESER mobilkompresszor M 50 E
- RAKLAPELEM PROFILOZÓ REPRO-201-E2
- RAKLAP TUSKÓ JELÖLŐ RTJ-201-E2
- RAKLAPELEM MARÓGÉP MAR-201-E2
- Flexmann Yaskawa robottal szerelt palettagyártó robotcella
- Iwise vállalatirányítási rendszer

A projekt átfogó és specifikus céljait tekintve, elsődleges célkitűzésünk közé tartozott kapacitásaink bővítése és munkafolyamataink automatizálása, mely hatékonyságunk növekedését, és a munkahelyek megtartását eredményezi. A fejlesztés által számos olyan hazai és külföldi megrendelést ki tudunk majd elégíteni, amiket eddig a kapacitás és a megfelelő technológia hiányában nem voltunk képesek.

A projekt tervezett befejezés dátuma: 2022.02.19.


Projekt azonosító száma: VEKOP-8.5.3-17-2018-00027
A projekt címe: Képzési programok a Rozifa Kft.-nél
A szerződött támogatás összege: 15 931 013 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100 %
A projekt tartalmának bemutatása: A fejlesztés keretében 5 különböző képzést, kommunikációs tréning, Bevezetés az IPAR4.0 megoldásokba, Lean, IKER1, IKER2, valósítottunk meg. A projekt gördülékeny megvalósítása érdekében külső szolgáltató bevonásával, szakmailag alátámasztott képzési tervet készítettünk, előkészítési tevékenység keretében. Olyan munkavállalókat is bevontunk a képzésekbe, akik életkoruk, iskolai végzettségük szerint hátrányosabb helyzetűek. A képzésbe bevont munkavállalók 48%-a hátrányos helyzetű munkavállaló volt. A fejlesztés eredménye képen megvalósuló képzések mindegyike egyrészt a termelési folyamatokkal, illetve technológiákkal kapcsolatos szakismeretek bővítését, másrészt pedig a sikert támogató készségek, képességek fejlesztését szolgálják.

A projekt befejezési dátuma: 2021.05.21.

Projekt azonosító: PM_KKVESZKOZ_2017/112


A projekt címe:
Eszközberuházás a Rozifa Fafeldolgozó kft-nél
Támogatási összeg: 59 712 000 Ft
Projekt összefoglalása: A beruházás során 1 db MW 090 Folyamatos üzemű raklap hőkezelő szárító berendezés került beszerzésre. A folyamat paramétereinek megfelelően, lánc típusú szállítószalaggal rendelkezik az eszköz, amely a raklap szállítására szolgál, állítható lánc sebességgel van felszerelve, a termelés és a kezeléses ideje alapján, és a fűtés mikrohullámú generátorok használatával működik, amelyek 2.450 MHz frekvencián fűtenek, a forró levegő rendszert alkalmazva, a raklapok kiszárítására. A rendszer teljes mértékben INOX rozsdamentes acélból készült és vezérlési rendszer illetően, ipari PLC-vel és 10 colos, érintő képernyős vezérlőegységgel felszerelt. Raklapjaink hőkezelést a FAO IPPC/ ISPM 15 szabvány szerint végezzük, melynek lényege, hogy a faanyag belső áll ományát legalább 30 percig, minimum 56°C fokos hőmérsékleten tartsuk a vírusok, gombák, rovarok mentesítése érdekében.

A projekt átfogó és specifikus céljait tekintve, elsődleges célunk közé tartozik az eszköz használatának köszönhetően a hatékonyságnöveke dése, amely kapacitás bővülést és árbevétel növekedést is eredményez. Az eszköztől elvárjuk továbbá a következő eredményeket: a termelési idő megrövidülése, a heti termelési szint növelése mintegy 5%-kal, kevesebb selejt, kevesebb energiafelhasználás.


A BERUHÁZÁS PEST MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA KERETÉBEN A PEST MEGYEI FEJLESZTÉSI ELŐÍRÁNYZATBÓL VALÓSULT MEG